کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت افغانستان در گزارش ‌دهی از عملی کردن کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی به سازمان ملل ناکام بوده است. این گزارش تحت “بررسی میزان در تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی در افغانستان” نشر شده است که تبعیض علیه شهروندان افغانستان را در بخش ‌های مختلف بررسی کرده […]

کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت افغانستان در گزارش ‌دهی از عملی کردن کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی به سازمان ملل ناکام بوده است.

این گزارش تحت “بررسی میزان در تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی در افغانستان” نشر شده است که تبعیض علیه شهروندان افغانستان را در بخش ‌های مختلف بررسی کرده است.

افغانستان در سال یکهزار و نه صد و هشتاد میلادی به کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی پیوست و در سال دوهزار و سه میلادی تطبیق آن را تصویب کرده است.

سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر می گوید که افغانستان از سال دوهزار و سه به بعد هیچ گزارشی از کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی ارایه نکرده است.

به گفته خانم سمر، به تازگی حکومت گزارشی را در این خصوص تهیه کرده است و ابراز امیدواری کرده که این گزارش را به کمیته مربوط در سازمان ملل بفرستد.

این گزارش نشان می دهد که، شهروندان افغانستان به ویژه اقلیت جوگی ‌ها در اخذ شناسنامه با تبعیض مواجه بوده و همچنان سایر افراد در بخش‌ های استخدام و تطبیق برنامه ‌های زیربنایی، مدعی شده اند که با رویکرد تبعیض ‌آمیز اداره ‌های دولتی مواجه شده اند.

شماری از مصاحبه شنوندگان در این گزارش گفته اند که هنگام دسترسی به عدالت در نهادهای عدلی و قضایی با تبعیض مواجه بوده اند.

کمیسیون حقوق بشر برای ریشه ‌کن کردن تبعیض به حکومت پیشنهاد می ‌کند که قانون مشخص منع تبعیض را آماده کند. همچنان بازنگری برنامه ‌های فرهنگی، آموزشی، ایجاد راهکار مشخص دادخواهی برای قربانیان تبعیض و رسیدگی به شکایات آنها، اقدام فوری به توزیع شناسنامه به جوگی ‌ها و ایجاد راهکار نظارتی از خدمات عامه برای عرضه خدمات بدون تبعیض از دیگر پیشنهادات کمیسیون حقوق بشر است.