دیدار وزیر امور خارجه کشور با معاون رییس جمهور اندونیزیا

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور با معاون رییس جمهور اندونیزیا دیدار کرد. دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه بانشر خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کردند.

معاون رییس جمهور اندونیزیا روند صلح، وضعیت پسا صلح و چگونگی ادغام طالبان را مساله‌ با اهمیت دانسته که باید مورد بحث قرار گیرد. خبرنامه می افزاید که در این دیدار دو طرف با اشاره به راه های عملی سازی توافقنامه‌ ها میان دو کشور به ویژه پنج توافقنامه که اخیرا میان دو کشور به امضا رسیده، خواهان آموزش و بلند بردن ظرفیت کارکنان معادن و سرمایه گذاری اندونیزیا در بخش معادن افغانستان شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top