دانش: نتایج انتخابات مجلس نمایندگان شش ولایت به زودی اعلام می‌ شود

معاون دوم ریاست جمهوری می ‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات به زودی نتایج انتخابات مجلس نمایندگان شش ولایت را اعلام خواهد کرد.

معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که اعضای جدید کمیسیون‌ های انتخاباتی با جدیت روی نتایج انتخابات مجلس نمایندگان کار می‌کنند و به زودی نتایج انتخابات شش ولایت اعلام خواهد شد.

سرور دانش پیش از چاشت روز شنبه در دیدار با گرن دیکر معاون سفیر آمریکا در کابل، گفته است که اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان و آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دو اولویت اساسی کمیسیون‌های انتخاباتی است.

آقای دانش افزوده که کمیسیون‌های انتخاباتی برای اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ولایت های باقیمانده به شدت کار می کنند و به زودی ممکن نتایج نهایی شماری از ولایت ها اعلام خواهد شد.

به گفته او، براساس معلومات ارایه شده از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی از میان ولایت های باقیمانده نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان شش ولایت به زودی اعلام خواهند شد.

او همچنین گفته که استفاده از فناروی بیومتریک، تغییر نظام انتخاباتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اولویت ‌های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد روند بررسی چگونگی تطبیق هر یک از این موارد را در دستور کار قرار داده است.

آقای دانش همچنان گفته که حکومت نیز مکلفیت‌ های قانونی خود برای فراهم سازی امکانات مالی، تخنیکی و اداری با کمیسیون انتخابات به سرعت انجام می‌دهد.

درهمین حال، کَرِن دیکر معاون سفیر آمریکا در کابل نیز از جانب کشورش برای همکاری با کمیسیون انتخابات اعلام آمادگی کرده است. خانم دیکر ابراز امید واری کرده است که روند اجراآت کمیسیون ‌های انتخاباتی با شفافیت و مطابق انتظار مردم افغانستان به پیش برود.

پیش از این نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان هژده ولایت اعلام شده است. اما نتایج باقی مانده به دلیل برکناری اعضای قبلی کمیسیون های انتخاباتی و معرفی اعضای جدید تا هنوز اعلام ناشده باقیمانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top