ادعای نخست وزیر پاکستان مبنی بر ایجاد حکومت جدید در افغانستان

نخست وزیر پاکستان با اشاره به دور اخیر مذاکرات میان آمریکا و طالبان گفته است که صلح “به زودی” در افغانستان برقرار می ‌شود. نخست وزیر پاکستان گفته است که روند کنونی صلح به ثبات، بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان با اشاره به دور اخیر مذاکرات میان آمریکا و طالبان گفته است که صلح “به زودی” در افغانستان برقرار می ‌شود. آقای خان، روز جمعه درجمعی از مردم در منطقه قبایلی باجور در نزدیکی مرز با افغانستان گفته است که روند کنونی صلح به ثبات، بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد. نخست وزیر پاکستان افزوده که مذاکرات با طالبان آغاز شده است و مردم افغانستان در آینده نزدیک در صلح کنار هم زندگی خواهند کرد.

نخست وزیر پاکستان در بخشی از سخنان اش از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داده و گفته است که یک حکومتی که از تمامی افغانستانی ‌ها نمایندگی خواهد کرد، در افغانستان ایجاد خواهد شد.

نخست وزیر پاکستان در حالی در مورد مذاکرات صلح میان آمریکا و نمایندگان طالبان اظهار نظر می کند که حکومت افغانستان گفته است از جزییات این مذاکرات اطلاعی ندارد.

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری اخیر با انتقاد تند و بی سابقه از روند مذاکرات آمریکا با طالبان گفته است که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، درمورد این مذاکرات باحکومت افغانستان مشوره نمی کند و معلومات بسیار کم در این مورد به کابل داده می شود. وی همچنان گفته است که در روند مذاکرات آمریکا با طالبان “هیچ شفافیت” وجود ندارد و حکومت افغانستان اخرین مرجعه است که از این مذاکرات مطلع می شود.

مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری با اشاره به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مورد “پیشرفت” در مذاکرات آمریکا و طالبان، این پرسش را مطرح کرده که چگونه وزیر خارجه پاکستان از جزییات این مذاکرات آگاه شد، در حالی که تاکنون حکومت افغانستان از آن آگاه نیست.

حکومت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از گروه طالبان و پناه دادن به رهبران طالبان و شبکه حقانی متهم کرده است. رییس جمهورغنی هفته گذشته گفت که باید روابط طالبان با پاکستان در مذاکرات آمریکا با طالبان به بحث گرفته شود.

نوشته‌های مرتبط


Top