وزارت فواید عامه از مسدود شدن چندین بخش مسافر گذر در نقاط مختلف کشور خبر داده است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت می گوید که شاهراه سالنگ، مسیرهای میان ولسوالی های مالستان، اجرستان و جغتوی ولایت غزنی، مسیرهای ارتباطی ولایت میدان وردک و بامیان و چندین مسیر دیگر در ولایت های غور، بدخشان و پروان […]

وزارت فواید عامه از مسدود شدن چندین بخش مسافر گذر در نقاط مختلف کشور خبر داده است.

مهدی روحانی سخنگوی این وزارت می گوید که شاهراه سالنگ، مسیرهای میان ولسوالی های مالستان، اجرستان و جغتوی ولایت غزنی، مسیرهای ارتباطی ولایت میدان وردک و بامیان و چندین مسیر دیگر در ولایت های غور، بدخشان و پروان به روی رفت و آمد مسافران مسدود شده است. به گفته آقای روحانی در برخی از این مسیرها، برفباری متوقف شده است و برای بازگشایی آنها تلاش جریان دارد.