هند قصد دارد در توسعه افغانستان سه میلیارد دالر سرمایه گذاری کند

وزیر خارجه هند اعلام کرده است که این کشور قصد دارد تا سه میلیارد دالر در توسعه افغانستان سرمایه‌ گذاری کند.

نخستین نشت وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و هند با اشتراک افغانستان در شهر سمرقند برگزار ‌شد. سوشما سوآراج، وزیر امور خارجه هند، در این نشست اعلام کرد که هند قصد دارد تا سه میلیارد دالر در توسعه افغانستان سرمایه‌ گذاری کند.

وزیر خارجه هند گفته است: “هند سه میلیارد دالر را برای کمک‌های توسعه ای به افغانستان کمک می‌ کند و این سرمایه‌ گذاری هند، تلاش در ایجاد ثبات در این کشور است. دهلی از مردم و دولت افغانستان حمایت می‌کند و در تلاش برای ساختن یک کشور دموکراتیک، صلح‌آ میز و با ثبات است.”

وی همچنان گفته است که کشورش از تلاش های صلح حکومت افغانستان به رهبری و مالیکت حکومت این کشور حمایت می کند.

این نشست وزیران کشورهای آسیای مرکزی و هند با ابتکار هند در سال دوهزار و دوازده صورت گرفت و این نشست یکبار در سال برگزار می‌شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top