افزایش صادرات جلغوزه سیاه افغانستان به چین

وزارت زراعت آبیاری و مالداری می گوید که در حدود یکماه گذشته، بیش از پنجصد تُن جلغوزه سیاه به چین صادر شده و تا پایان ماه روان میلادی این رقم به بیش از یکزار تُن خواهد رسید. سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری می گوید که صادرات جلغوزه افغانستان به کشورهای منطقه به ویژه چین، به گونه بی سابقه‌ی افزایش یافته است. وی می گوید که چین علاقمند است تا بیشتر جلغوزه سیاه افغانستان را خریداری کند و هم اکنون صادرات این محصول افغانستان به چین به بیشتر چهل میلیون دالر می‌رسد. بربنیاد آمارهای وزارت زراعت جلغوزه ‘سیاه’ افغانستان نیز در برخی از کشورها به ویژه در هند، امارات متحد عربی و شماری از کشورهای اروپایی بازار مناسب پیدا کرده و در سه ماه اخیر،یکصدو بیستتُن جلغوزه از راه زمین به این کشورها صادر شده است. هم اکنون محصولات جلغوزه افغانستان، به بیست و سه هزار متریک تُن در سال می رسد که با گذشت هر سال محصولات آن، رو به افزایش است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top