شورای صلح: دیدگاه طالبان در نشست مسکو متفاوت تر از گذشته بود

شورای عالی صلح می گوید که دیدگاه نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو در پیوند به چگونگی تامین صلح متفاوت تر از گذشته بوده است.

مسوولان شورای عالی صلح در پیوند به نشست صلح مسکو به رسانه ها معلومات ارایه کردند. حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح می گوید که دیدگاه نمایندگان گروه طالبان در نشست مسکو در پیوند به چگونگی تامین صلح متفاوت تر از گذشته بود.

معاون شورای عالی صلح می افزاید که بیشتر کشور های اشتراک کننده در نشست مسکو، خواهان تامین صلح در افغانستان بودند، اما شماری از کشورها هنوزهم اهداف خاص خود را در این نشست ها دنبال می کنند. آقای دین محمد تاکید می کند که در این نشست از گروه طالبان خواسته شد تا گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان را آغاز کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که گروه طالبان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به عنوان پیش شرط آغاز گفتگو های صلح مطرح کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top