وزیر امور خارجه کشور: کمیسیون انتخابات از رای مردم پاسداری کند

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای دهی را در مراکز رای دهی، به معنای نه گفتن به ترور و وحشت خوانده است. صلاح الدین ربانی هنگام رای دهی در یکی از مراکز رای دهی در شهر کابل، ابراز امیدواری کرد که انتخابات مجلس نمایندگان بدون تقلب پایان پیدا کند.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور مانند هر شهروند واجد شریط رای دهی، به یکی از مراکز رای دهی رفت و رای اش را به نفع نامزد دلخواه اش استعمال کرد. وزیر امور خارجه کشور می گوید که حضور گسترده مردم درپای صندوق های رای دهی، به معنای نه گفتن به ترور و وحشت است.

آقای ربانی هنگام استعمال رای ابراز امیدواری کرد که انتخابات مجلس نمایندگان بدون تقلب پایان پیدا کند. وزیر امور خارجه کشور، به کارگیری دستگاه بایومتریک را در انتخابات در راستای کاهش تقلب، اثر گذار خواند.

آقای ربانی، از نهادهای برگزار کننده انتخابات به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات خواست که از رای مردم پاسداری کرده و هر آن کسی را که مردم رای داده اند، به عنوان نامزد برنده اعلام کند.

دیده شود که نهادهای برگزار کننده انتخابات می توانند به آنچه که بر مردم در راستای شفافیت انتخابات وعده داده بودند، عملی کنند، یا این انتخابات مانند انتخابات های گذشته پر از تقلب خواهد بود.

نوشته‌های مرتبط


Top