رییس جمهورغنی خواست احزاب وجریان های سیاسی را رد کرد

ریاست جمهوری خواست احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر ابطال روند ثبت نام رای دهندگان را رد کرده است. احزاب و جریان های سیاسی روز گذشته از حکومت خواستند که روند ثبت نام رای دهندگان را باطل اعلام کند.

روز گذشته شماری از احزاب و جریان های سیاسی طی اعلامه ای از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که به علت تقلب زا بودن روند ثبت نام رای دهندگان، این روند را باطل اعلام کند. احزاب و جریان های سیاسی تاکید کردند که رای دهندگان بایذ با استفاده از روش بایموتریک دوباره ثبت نام کنند. رییس جمهورغنی خواست احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر باطل کردن روند ثبت نام رای دهندگان را رد کرد.

آقای غنی با تاکید بر این که امکان باطل اعلام کردن روند ثبت نام رای دهندگان وجود ندارد می گوید که حکومت نمی تواند طی شش ماه رای دهندگان را بایومتریک کند. رییس جمهوری کشور همچنان از احزاب و جریان های سیاسی خواست که قانون اساسی را رعایت کنند.

تاهنوز در این باره احزاب و جریان های سیاسی واکنش نشان نداده اند. اما روز شنبه احزاب و جریان های سیاسی هشدار دادند که اگر حکومت به خواست های شان تمکین نکند، روی تمامی گزینه ها برای جلوگیری از انتخابات، بحث خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top