اشرف غنی: جنرال دوستم تا چند روز دیگر به کشور بر می گردد

رییس جمهورغنی از احتمال بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهور به کشور خبر می دهد. محمد اشرف غنی می گوید که گفتگو ها در باره برگشت معاون اول ریاست جمهور به کشور جریان دارد و آقای دوستم تا چند روز دیگر به کشور بر خواهد گشت.

پس از تظاهرات گسترده چندین روزه در ولایت های شمالی از بهر برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهور و بازداشت نظام الدین قیصاری، سرانجام رییس جمهورغنی می گوید که گفتگو ها در باره برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جریان دارد و تا چند روز دیگر آقای دوستم به کشور بر خواهد گشت.

در همین حال، رییس و  شماری از اعضای مجلس سنا از حکومت می خواهند که زمینه برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به کشور فراهم کند.

گلالی اکبری عضو مجلس سنا از برخورد نیروهای امنیتی علیه نگهبانان نظام الدین قیصاری انتقاد می کند و می گوید که این عملکرد خلاف آموزه های اسلامی و انسانی است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که وزارت دفاع ملی هیأت را برای بررسی بد رفتاری نیروهای امنیتی علیه نگهبانان قیصاری گماشته است و گفته است که نتایج این بررسی ها با مردم شریک خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top