احزاب و جریان های سیاسی خواستار ابطال روند ثبت نام رای دهندگان شدند

سران شماری از جریان ها و احزاب سیاسی، خواستار ابطال روند ثبت نام رای دهنده گان شدند. به باور آن ها روند ثبت نام رای دهنده گان، فساد زاد، ناقص، زمینه ساز تقلب و بحران سیاسی است.

جریان های سیاسی از حکومت خواسته اند که برای برگزاری انتخابات شفاف، باید از فن آوری های جدید استفاده شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top