سران بیست و نه کشور عضو ناتو اعلام کردند که نظامیان افغانستان را تا سال دوهزار و بیست و چهار تمویل می ‌کنند. سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلجیم اعلام کردند که تا سال دوهزار و بیست و چهار در بخش فراهم آوری کمک های مالی با نظامیان افغانستان همکاری می کنند. ناتو […]

سران بیست و نه کشور عضو ناتو اعلام کردند که نظامیان افغانستان را تا سال دوهزار و بیست و چهار تمویل می ‌کنند.

سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلجیم اعلام کردند که تا سال دوهزار و بیست و چهار در بخش فراهم آوری کمک های مالی با نظامیان افغانستان همکاری می کنند. ناتو دراعلامیه ای گفته است که نقش این سازمان در کار آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغانستان با موفقیت هایی همراه بوده است.

در بیانیه ناتو آمده است: “ما تعهد خود را برای تضمین امنیت و ثبات دراز مدت افغانستان دوباره تأیید می‌کنیم. مأموریت حمایت قاطع ما در بخش آموزش، مشوره و کمک با نظامیان افغانستان با موفقیت به همراه بوده است. در حالی که دولت افغانستان همچنان برای برقراری صلح و آشتی تلاش می‌ کند، ما با گسترش حمایت مالی از نیرو های افغان تا سال دوهزار و بیست و بیست و چهار ادامه خواهیم داد”.

یک مقام دیگر ناتو در بروکسل به رسانه ها گفته است، مجموع بودجه ای که برای پایداری نظامیان افغانستان طی سال روان میلادی فراهم می‌ شود، به حدود شش میلیارد دالر می ‌رسد که تقریباً چهار اعشاریه هفت میلیارد دالر آن را آمریکا، حدود یک میلیارد دالر را متحدان و شریکان ناتو و حدود چهار صد و چهل میلیون دالر آن را حکومت افغانستان فراهم می ‌کند.

در بیانیه ناتو همچنین اهمیت نقش بازیگران منطقه ‌ای در حمایت از صلح و ثبات در افغانستان برجسته شده ‌است.

در بیانیه ناتو آمده است: “ما بر بازیگران منطقه‌ای صدا می ‌زنیم تا در زمینه مبارزه با تروریزم از نزدیک همکاری کنند، شرایط برای توسعه اقتصادی را بهبود بخشند، از تلاش ‌های صلح و آشتی دولت افغانستان حمایت کنند و از هر گونه حمایت از شورشگری جلوگیری کنند. در این راستا ما پاکستان، ایران و روسیه را تشویق می ‌کنیم تا به‌ طور کامل از یک روند صلح تحت رهبری افغانستان حمایت کنند.”

ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو پیش از این گفته است که گروه طالبان از راه نظامی پیروز شده نمی‌ تواند.