میلر: تامین صلح در افغانستان بدون همکاری پاکستان دشوار است

جنرال سکات میلر، نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است اگر پاکستان و دیگر حامیان منطقه ای گروه طالبان به حمایت از این گروه ادامه بدهند، تأمین صلح در افغانستان دشوار خواهد بود.

جنرال سکات میلر نامزد فرماندهی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان گفته است که تأمین ثبات دایمی در افغانستان بدون همکاری پاکستان “ناممکن” نه اما “دشوار” است. به گفته او، برای دست یافتن به راه حل سیاسی قضیه افغانستان، تنها فشار نظامی کافی نیست و در کنارش به فشارهای دیپلوماتیک و اجتماعی نیز نیاز است. این جنرال آمریکایی در پاسخ به پرسشی در باره اهمیت آتش ‌بس حکومت با گروه طالبان گفته، زمانی ‌که خشونت کم ‌شود فرصت زیاد برای گفتگو‌ها پیدا می ‌شود.

آقای میلر افزوده است: “مردم افغانستان بخشی از راه حل استند. روند صلح تحت رهبری و مالکیت مردم افغانستان و آن‌هایی ‌که جزو این روند استند باید گردهم بیایند تا هدف اصلی به دست آید.”

جنرال سکات میلر نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تاکید کرده است که واشنگتن باید مواظب باشد که به سرعت از افغانستان بیرون نشود. او افزوده‌ است که در غیر این صورت گروه‌ های تروریستی دوباره منسجم خواهند شد و افغانستان را وارد جنگ عمیق ‌تر خواهند کرد. جنرال سکات میلر در باره این که حضور نظامی آمریکا در افغانستان در چه سطح باشد اظهار نظری نکرده است. اما او هشدار داده است که خروج زودهنگام منجر به بی ‌ثباتی افغانستان توسط گروه های تروریستی خواهد شد.

اعلام آتش بس یکطرفه و موقت از سوی حکومت و سپس تمدید آتش بس در مقابل گروه طالبان، نگرانی های زیادی را برای خلق کرده است. اعضای مجلس نمایندگان تأکید دارند که نباید تصمیم درباره روند صلح از سوی یک گروه کوچک دورن نظام گرفته شود.

نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان گفته ‌است که پاکستان، روسیه و دیگر حامیان منطقه ای گروه طالبان به حمایت از این گروه هنوز هم ادامه می دهند. به باور او، اگر این کشورها از حمایت گروه طالبان دست بردار نشوند، حاضر شدن این گروه به گفتگوهای صلح عملی نخواهد بود.

نوشته‌های مرتبط


Top