محکوم شدن جنایات رژیم اسراییل در مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا جنایات رژیم اسراییل علیه شهروندان فلسطینی را محکوم کرد. در رای گیری عصر دیروز مجمع عمومی سازمان ملل، یکصدو بیست کشور به قطعنامه پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، با عنوان محکوم کردن اقدامات غیر قانونی رژیم اسراییل در سرزمین های اشغالی و تداوم اشغالگری، رای مثبت دادند. تنها هشت عضو این مجمع به شمول امریکا و اسراییل به این پیش نویس رای مخالف دادند و چهل و پنج کشور دیگر رای خود را به صورت ممتنع اعلام کردند. در این قطعنامه، بر لزوم توجه به حفاظت از شهروندان غیر نظامی، لزوم رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از سوی همه طرف ها، نکوهش شلیک موشک به مناطق شهری سرزمین های اشغالی و درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای تعیین مکانیزمی برای حفظ شهروندان فلسطینی تاکید شده است. همزمان با این، اصلاحیه امریکا که در آن جنبش حماس را محکوم می کرد، با مخالفت بیشتر اعضای این مجمع رو به رو شد، و رای نیاورد.

نوشته‌های مرتبط


Top