بازداشت نزدیک به شصت تن در پیوند به جعل و فروش شناسنامه

دادستانی کل از بازداشت نزدیک به شصت تن در پیوند به جعل و فروش شناسنامه خبر داده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید که تاکنون در این اداره بیست و چهار پرونده در ارتباط جعل شناسنامه، فروش شناسنامه‌های برچسب خورده و سرقت برچسب‌های انتخاباتی تشکیل شده است.  وی می‌گوید که در ارتباط با این پرونده‌ها پنجاه و هشت تن بازداشت شده و تحت توقیف قرار دارند.

ثبت نام رای‌دهندگان انتخابات افغانستان در مراکز ولایات و ولسوالی‌های این کشور پایان یافته است. قرار است در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی، رای‌دهندگان با استفاده از شناسنامه‌ های برچسب خورده رای بدهند. در این مرحله خبرهایی از جعل شناسنامه و فروش آن ها منتشر شد و دادستانی کل گزارش خود از بررسی این شکایات را ارایه کرد. سخنگوی دادستانی کل می گوید که بیشتر متهمان بازداشت شده کسانی استند که می‌خواستند شناسنامه‌های جعلی را ثبت کرده و برچسب انتخاباتی به آن ها نصب کنند. به گفته او، متهمان از کارمندان اداره ثبت احوال نفوس نیز بازداشت شده‌اند که قصد داشتند برچسب‌های انتخاباتی را به سرقت ببرند. این قضایا در ولایت های لغمان، ننگرهار، هرات، کندز، کندهار، فاریاب، سرپل، پروان، خوست، پکتیا، بادغیس و کابل رخ داده است. سخنگوی دادستانی کل می‌گوید با توجه به اهمیت  روند انتخابات، پرونده‌های جرایم انتخاباتی را با جدیت بررسی خواهند کرد. به گفته او، هیچیک از نامزدان احتمالی انتخابات در بین متهمان نیستند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top