عربستان سعودی آینده از یک نشست صلح افغانستان میزبانی می کند

شورای عالی صلح می گوید که قرار است ماه آینده میلادی نشستی در باره صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار شود. به گفته اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، این نشست با اشتراک عالمان دین در شهر مکه معظمه به هدف یافتن راه پایان جنگ در افغانستان برگزار می شود. آقای خپلواک افزوده که این نشست از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار خواهد شد و جنگ جاری در افغانستان را در روشنی فتوای اخیر عالمان دینی کشور مور بحث قرار خواهند داد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top