وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ساخت حدود یکصد پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار حدود یکصد پروژه آبرسانی را با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد.

به ادامه عقد قراردادها این بار رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار ۹۹ پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها در کابل امضا کرد. این پروژه ها شامل آبرسانی، حفر چاه های عمیق و اعمار ذخیره های آب آشامیدنی در بیست و یک

هزینه مجموعی این پروژه ها بیش از دوصد و چهل میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخت می شود. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها مشکلات شماری از روستا نشینان که با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه اند، حل خواهد شد.

آمارها نشان می دهد که هم اکنون خشکسالی بیست ولایت کشور را به گونه جدی تهدید می کند. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با راه اندازی برنامه های توسعه ای در بخش آب آشامیدنی صحی تلاش می شود تا به مشکلات مردم به گونه جدی رسیدگی شود.

نوشته‌های مرتبط


Top