نیکلسن: شماری از رهبران طالبان علاقه مند گفتگو های صلح اند

فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می‌گوید که برخی عناصر طالبان به مذاکرات صلح تمایل نشان می‌دهند و با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس‌های برقرار شده ‌است.

جنرال جان نیکلسن فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته ‌است، به‌ خاطر افزایش چانس پیشرفت در روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان، این گفتگوها به گونه مخفی پیش برده می‌شود و او نمی ‌تواند از طالبان مشخص، نام بگیرد. جنرال نیکلسن همچنان می‌گوید که در روند گفتگوهای صلح شماری سازمان‌های بین‌المللی، حکومت‌ های خارجی و گروه‌های علاقمند نیز شامل اند.

اظهارات این جنرال آمریکایی در مورد دخیل بودن برخی از افراد رده متوسط طالبان در روند صلح در حالی صورت می گیرد که گروه طالبان در مورد فرا خوان صلح حکومت افغانستان تا هنوز پاسخ رسمی نداده است.

آقای نیکلسن، وضعیت کنونی افغانستان را با جنگ های چندین دهه کلمبیا مقایسه کرده است. این جنرال آمریکایی، تاکید کرده که مثل خشونت های گذشته در کلمبیا، در پهلوی ادامه خشونت ها در افغانستان گفتگوهای صلح نیز می تواند در آن کشور ادامه یابد.

فرمانده نیروهای حمایت قاطع ناتو گفته است که طالبان توانمندی خود را برای انجام حملات از دست داده و در شماری از حملات چند روز اخیر هوایی نیرو های ایتلاف در جنوب افغانستان، بیش از هفتاد تن از طالبان به شمول رهبران رده متوسط این گروه کشته شده اند.

اظهارات فرمانده نیروهای حمایت قاطع در مورد علاقمندی برخی از رهبران طالبان به صلح در حالی صورت می گیرد که دفتر سیاسی این گروه در قطر تا هنوز بازبوده اما گفتگو های رسمی صلح میان دفتر قطر و کابل قطع است.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top