کشف و ضبط نه هزار و هشتصد کیلوگرام امونیم نایتریت در بندر تورخم

پلیس مرزی از کشف و ضبط نه هزار و هشتصد کیلوگرام امونیم نایتریت در بندر تورخم خبر داده است.

این مقدار مواد در یک موتر باربری پاکستانی در زیر صندوق های میوه جاه جا شده بود واز آن سوی مرز به افغانستان انتقال می شد. تروریستان قصد داشتند از این مقدار مواد در حملات تروریستی استفاده کنند. در پیوند به این قضیه چهارتن بازداشت شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top