دانشگاه پیام نور سومین دور فراغت دانشجویانش را جشن گرفت

حدود سه صد تن از دانشگاه خصوصی پیام نور در مقاطع ماستری و لیسانس سند فراغت به دست آوردند. سفیر ایران در کابل می گوید که با وزارت تحصلات عالی کشور به نتیجه رسیده اند که تلاش هایی را در راستای توسعه علمی میان کابل و تهران انجام بدهند.

رهبری دانشگاه پیام نور واحد کابل، سومین جشنوراه دانشجویانش را جشن گرفت. در این مراسم افزون بر خانواده های دانش آموختگان، شماری از مقام های حکومتی و اعضای شورای ملی شرکت کردند. مسوولان دانشگاه پیام نور می گویند که در این دور سه صد تن از جوانان از مقاطع لیسانس و ماستری در رشته های مختلف سند فراغت به دست آورده اند. رضا بهرامی، سفیر ایران در کابل که می گوید که با وزارت تحصلات عالی کشور به نتیجه رسیده اند که کارهایی را در راستای توسعه علمی میان کابل و تهران انجام بدهند.

ایران در منطقه یکی از کشورهای است که به لحاظ علمی در جایگاه بلندی قرار دارد و توسعه ای ظرفیت های علمی میان کابل و تهران می تواند در راستای بلند رفتن ظرفیت علمی جوانان کشور موثر تمام شود. در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان از نبود زمینه های کاری برای دانش آموختگان کشور نگرانی می کنند و از رهبری دانشگاه پیام نور می خواهند که زمینه فرستادن دانشجویان را به دیگر کشورها به هدف ادامه تحصیلات فراهم کند.

دانشگاه پیام نور واحد کابل از چند سال به این سو در کابل و شماری از ولایت های کشور فعالیت دارد. مسوولان این دانشگاه می گویند که از زمان آغاز فعالیت این دانشگاه به این سو یکهزار تن از مقطع لیسانس و ماستری از این دانشگاه فارغ شده اند و حدود دو هزار تن دیگر در مقاطع لیسانس و ماستری مصروف تحصیل اند.

نوشته‌های مرتبط


Top