نگرانی رییس کمیسیون حقوق بشر از گفتگوهای صلح با طالبان

رییس کمیسیون حقوق بشر با تاکید بر تامین صلح در کشور می گوید که اگر حکومت در پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان امتیاز بیشتر به این گروه قایل شود، نه تنها که صلح در کشور تامین نمی شود، بلکه تروریستان را به ادامه جنگ در کشور تشویق می کند.

نشست تحت عنوان “پاسخ گویی، حقوق بشر، عدالت و صلح”از سوی کمیسیون حقوق بشر در کابل برگزار شد. در این نشست افزون برمقام های حکومتی، نمایندگان سازمان بین المللی و سفیر اتحادیه اروپا نیز شرکت کردند. سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر با تاکید بر تامین صلح در کشور می گوید که اگر حکومت در مذاکرات صلح با طالبان، امتیاز بیشتر قایل شود، نه تنها که صلح در کشور تامین نمی شود، بلکه تروریستان را به ادامه جنگ در کشور تشویق می کند.

درهمین حال، فرید حمیدی، دادستان کل کشور بر تامین حقوق بشر و رسیدگی به پرونده های حقوق بشری در کشور تاکید می کند. آقای حمیدی می گوید که در گذشته ها چگونگی رسیدگی به قضایای حقوق بشر در کشور با مشکلات حقوقی روبه رو بود و اکنون این مساله حل شده است.

با این حال نماینده حقوق بشر سازمان ملل در کابل می گوید که در بسیاری کشورهای که درگیر جنگ با تروریزم است، جنگ به گونه ای پیش برده می شود که به جای این که تروریزم از بین برود، بر آمار تروریستان افزوده می شود. او این افزایش را به رعایت نشدن حقوق بشر در هنگام درگیری طرفین ربط می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top