امضا قرارداد هژده پروژه توسعه ای از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد بازسازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کرد.

به ادامه عقد قراردادهای توسعه ای در وزارت احیا و انکشاف دهات، این بار مسولان این وزارت قرارداد باز سازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کردند. این پروژه ها شامل بازسازی کاریزهای آب در نزده ولایت کشور است. مجیب کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که هزینه این پروژها چهل و دو میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای این وزارت پرداخته می شود.

آقای کریمی می افزاید که این وزارت به دلیل بیشتر شدن آب برای زمین ها یکصد و شش کاریزآب را بازسازی می کند. وی می گوید که با عملی شدن این پروژه ها در کنار تولید کار کوتاه مدت، بیش از سه هزار جریب زمین آبیاری می کنند.

مسولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که در چند سال اخیر به دلیل آب یازی زمین ها در سراسر کشور یکهزار و هفتاد و چهار پروژه توسعه ای را عملی کرده اند که هزینه این پروژه ها پنج اعشاریه پنج میلیارد افغانی بوده که از بودجه توسعه ای این وزارت پرداخت شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top