تاکید وزیر امور خارجه کشور بر ایجاد اجماع جهانی برای تامین صلح در افغانستان

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در گفتمان مشارکت راهبردی با سازمان ملل متحد به هدف ایجاد و حفظ صلح سخنرانی کرده است. وزیر امور خارجه کشور در این نشست گفته است که بدون حمایت بین المللی دولت های ضعیف به دشواری خواهند توانست به صلح پایدار دست پیدا کنند.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در این نشست گفته است که افغانستان از سالها به این سو در جستجوی حل مسالمت آمیز با عناصر آشتی پذیر از میان مخالفان مسلح بوده تا نقطه پایان جنگ روان در افغانستان گذاشته شود.

به گفته آقای ربانی، نشست های روند کابل کمک کرده است تا اجماع منطقوی و بین المللی روی نیاز برای صلح و ثبات در افغانستان و کشور های منطقه ایجاد شود.

وزیر خارجه کشور تأکید کرده است که هدف دولت افغانستان این است تا یک راه حل سیاسی جامع براساس موافقت قابل اعتماد به میان آید و این راه حل بتواند حکومت، مخالفان مسلح را برآورده کند.

صلاح الدین ربانی با اشاره به طرح صلح حکومت افغانستان برای طالبان که در نشست کابل ارایه شد، گفته است که ادغام مخالفان مسلح دولت و شامل کردن آنان در روند سیاسی دولت و پاسداری از دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر از جمله اجزای کلیدی این طرح است.

وزیر امور خارجه کشور با تأکید بر حمایت جهانی و منطقه ای از افغانستان گفته است که حمایت منطقوی و بین المللی برای صلح در افغانستان یک شرط ضروری است. به گفته آقای ربانی، کشور های منطقه بیشتر از هر زمانی دیگر متقاعده شده اند تا  افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top