اشرف غنی: دستاوردهای شانزده سال گذشته قربانی صلح نخواهد شد

رییس جمهورغنی می گوید که دستآوردهای شانزده سال گذشته، در مذاکرات صلح حکومت با گروه های مخالف مسلح قربانی نخواهد شد.

تامین صلح و ختم جنگ در کشور آروزی دیرینه مردم افغانستان است. در شانزده سال گذشته تلاش های زیادی برای تامین صلح در کشور صورت گرفته است؛ تلاش هایی که از سوی گروه طالبان نا دیده گرفته شده و به بن بست کشانده شده است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور که در بیست و سومین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری سخن می گفت، افزود صلح نیاز مردم افغانستان است و حکومت متعهد به پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان است، اما این صلح به قیمت دستاورد های شانزده سال گذشته تمام نخواهد شد.

ازسویی هم، محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح که در بیست و سومین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری در ارگ ریاست جمهوری سخن می گفت تاکید کرد که گام های اساسی برای ختم جنگ در کشور برداشته می شود. رییس شواری عالی صلح افزود که مذاکرات صلح به شکل رسمی و یا غیر رسمی با گروه طالبان آغاز می شود. به گفته آقای خلیلی، حکومت و شهروندان کشور باید از گفتگوهای صلح با طالبان حمایت کنند.

در همین حال، جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با سران حکومت وحدت ملی، از طرح صلح حکومت افغانستان با گرو طالبان پشتیبانی کرده است.

وزیر دفاع آمریکا گفته است: “پیشنهاد حکومت افغانستان در نشست دوم روند کابل در رابطه به صلح، نه تنها مورد حمایت ما قرار گرفته، بلکه تمام دنیا از آن حمایت می کند تا جامه عمل پوشیده و منتج به صلح پایدار در افغانستان شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که همواره گروه طالبان به صدای صلح خواهی مردم افغانستان پاسخ مفنی داده است. هم اکنون جنگ شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی کشور در شماری از ولایت ها به ویژه ولایت فراه جریان دارد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top