عبدالله: هیچ معامله پشت پرده در روند صلح صورت نخواهد گرفت

رییس اجرایی حکومت تاکید می‌کند که روند صلح کشور با حضور مردم به پیش برده خواهد شد و در این روند هیچ معامله پنهانی صورت نخواهد گرفت.

از  روز جهانی همبستگی زنان درحالی گرامیداشت می شود که هنوز خشونت های گسترده علیه آنان در افغانستان وجود دارد و بحث مشارکت آنان در چهارچوب دولت نیز تاکنون قناعت بخش نبوده است. نهادها و فعالان حقوق زنان کم بودن زنان در چهارچوب دولت به ویژه سطوح تصمیم گیری را از عمده ترین کاستی های حضور زنان در ساختار رسمی افغانستان می بینند. فعالان حقوق زنان از گفتگوهای صلح حکومت با طالبان نگرانی می کنند. آنان می گوید که حکومت تصمیم دارد روی حقوق زنان با طالبان معامله کند. اما داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت تاکید می‌کند که روند صلح کشور با حضور مردم به پیش برده خواهد شد و در این روند هیچ معامله پنهانی صورت نخواهد گرفت.

رییس اجرایی حکومت می افزاید که روند صلح با باورمندی حکومت آغاز شده و ادامه آن با حضور مردم و به شکل مردمی به پیش برده خواهد شد. آقای عبدالله نگرانی‌های فعالان حقوق زن در پیوند به احتمال به مخاطره افتادن حقوق زنان در روند صلح را بی مورد دانسته و می گوید که این دستاورد‌ها نتیجه تلاش های مردم به ویژه زنان افغان است و به هیچ وجه به معامله گرفته نخواهند شد.

رییس اجرایی حکومت با اشاره به طرح صلح حکومت که در نشست دوم روند کابل به مخالفان پیشکش شد، می گوید که این طرح واضح و مشخص است و در آن تصریح شده که اولین گام شروع گفتگوها دست‌کشیدن مخالفان از خشونت و اسلحه و قطع ارتباط‌ با شبکه های تروریستی است.

نوشته‌های مرتبط


Top