نی: حکومت در پی محدود کردن آزادی بیان است

اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا “نی” می گوید که شماری از اداره های دولتی معلومات را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند.

عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و معلومات سبب شده است که رسانه ها نتوانند در برخی از موارد خبرهای دقیق به مخاطبان خود ارایه کنند. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا “نی” از این وضعیت نگرانی می کند. مجیب خلوتگر رییس اجرایی اداره حمایت کننده رسان های آزاد می گوید که رسانه ‌ها و خبرنگاران در زمینه‌ دسترسی به اطلاعات از چگونگی رویدادهای تروریستی و رقم قربانیان این رویدادها با مشکل جدی رو به رو استند. آقای خلوتگر می افزاید که حکومت در تلاش است تا معلومات و اطلاعات را از رسانه های کشور پنهان کاری کند. رییس اجرایی “نی” همچنان آنان می گوید که حکومت بین رسانه های خارجی و داخلی تبعیض قایل شده است.

به اساس معلومات نی، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون تدارکات ملی، دادگاه عالی و شماری از وزارت خانه ها با رسانه ها معلومات را شریک نمی کنند.

این نهاد از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که با در نظر داشت قانون حق دسترسی به اطلاعات، سخنگویان و مسوولان روابط عمومی اداره های دولتی را مکلف به ارایه معلومات به رسانه ها کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top