بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان از بیست و ششم دلو روز خروج ارتش سرخ از کشور بزرگداشت کرد

بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان از بیست و نهمین سالروز خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق از کشور طی همایشی در کابل بزرگداشت کرد.

اتحاد جماهیر شوروی سابق با بیش از یکصد و بیست هزار نیروی تا به دندان مسلح با سرنگونی حفیظ امین الله و جای گزینی ببرک کارمل به افغانستان تجاوز کرد. اما با گذشت نزدیک به ده سال و مبارزه حق طلبانه مجاهدین افغانستان این ارتش با سقوط مواجه شد و سرانجام در بیست و ششم دلو سال سیزده شصت و هفت خورشیدی افغانستان را ترک کرد. پیامد اشغال شوروی سابق به افغانستان یک و نیم میلیون شهید و نزدیک به سه میلیون معلول و معیوب بود. بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان از بیست و نهمین سالروز خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق از کشور طی همایشی در کابل بزرگداشت کرد.

عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی افغانستان و یکی از سخنرانان این همایش با ستایش از فداکاری و رشادت های مجاهدین افغانستان بر اتحاد مجاهدین پیشین تاکید می کند. آقای ارغندیوال می گوید که شرایط کنونی تقاضا می کند که رهبران پیشین جهادی با هم متحد شوند. به گفته آقای ارغندیوال، اختلاف ها میان رهبران پیشین جهادی باید از راه گفتگو حل شود.

بیست شش دلو روز خروج عساکر شوروی سابق از افغانستان است. این روز را شهروندان کشور روز پیروزی اسلام در برابر کمونیزم یاد می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top