عبدالله: دستآورد های زنان قربانی صلح نخواهد شد

رییس اجرایی حکومت با تاکید بر تامین صلح در کشور می گوید که دستاوردهای زنان قربانی صلح نخواهد شد.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در سیمنار “رویکرد دانشگاه آمریکایی در افغانستان در جهت پیشرفت های زنان در افغانستان” اشتراک کرد. آقای عبدالله می گوید که هنوز هم زنان افغانستان با چالش های جدی مواجه اند. رییس اجرایی حکومت از سهم زنان در حکومت وحدت ملی ستایش می کند و به زنان کشور اطمینان می دهد که دستاورد های چندین ساله شان قربانی صلح نخواهد شد. آقای عبدالله هر گونه تامین صلح را با در نظر داشت حقوق شهروندی و قانون اساسی می داند و تاکید می کند که هر گونه صلح در افغانستان مطابق خواست شهروندان کشور خواهد بود.

در همین حال، کنت هالند رییس دانشگاه آمریکایی در افغانستان می گوید که این دانشگاه برای توانمند سازی زنان در افغانستان تلاش خواهد کرد. آقای هالند می افزاید: “یکی از اصول این دانشگاه توانمند سازی زنان است تا آنان بتوانند رهبری آینده را به دست گیرند. ما در این راستا تلاش خواهیم کرد.”

با آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی توقع می رفت نقش زنان در حکومت بیش تر از پیش افزایش داده شود. فعالان حقوق زن می گویند که نه تنها نقش زنان در حکومت وحدت ملی بیشتر نشده که کمرنگ نیز شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top