آمادگی بانک توسعه ای آسیایی برای سرمایه گذاری در افغانستان

وزارت مالیه می گوید که بانک توسعه ای آسیایی متعهد شده است که در بخش ایجاد راه آهن، انرژی و ساختمان در افغانستان سرمایه گذاری کند.

بانک توسعه ای آسیایی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در افغانستان اعلام کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که قرار است این بانک در هشت پروژه بزرگ در کشور سرمایه گذاری کند.

یکی از بخش های سرمایه گذاری بانک توسعه ای آسیایی، روی انرژی است. این پروژه در سه ولایت شرقی کشور عملی می شود. امان الله غالب رییس شرکت برشنا می گوید که با تکمیل شدن این پروژه ها، مشکلات نبود برق در ولایت های شرقی کشور کاهش خواهد یافت.

درهمین حال، دانیل الکساندر معاون بانک توسعه آسیایی می گوید که آنها آماده اند تا یکجا با حکومت افغانستان در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. آقای الکساندر می افزاید: “ما در بخش راه آهن، ترانسپورت و انرژی با حکومت افغانستان همکاری می کنیم. ما به همکاری های خود در بخش سرمایه گذاری با حکومت افغانستان ادامه می دهیم.”

این سخنان در حالی مطرح می شود که بانک توسعه ای آسیایی تاکنون در بخش های مختلف در کشور سرمایه گذاری کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top