صدها تن از باشندگان کابل طی همایشی حمایت خود را از ایتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام کردند. اشتراک کنندگان  این همایش ارگ ریاست جمهوری را به انحصار گرایی قدرت متهم می کنند و می گویند که، انحصار قدرت در ارگ سبب افزایش ناامنی ها در بخش هایی از کشور شده است. اشتراک کنندگان هشدار […]

صدها تن از باشندگان کابل طی همایشی حمایت خود را از ایتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام کردند. اشتراک کنندگان  این همایش ارگ ریاست جمهوری را به انحصار گرایی قدرت متهم می کنند و می گویند که، انحصار قدرت در ارگ سبب افزایش ناامنی ها در بخش هایی از کشور شده است. اشتراک کنندگان هشدار می دهند که، دوام این وضعیت کشور را به بحران می کشاند.

اینجا در پایتخت صدها تن از باشندگان کابل طی همایشی، حمایت خود را از ایتلاف ملی برای نجات افغانسان اعلام کردند. اشتراک کنندگان ارگ را به انحصار قدت و تبعیض متهم می کنند و می گویند که، افزایش روز افزون ناامنی ها در کشور به دلیل مدیریت بد سران حکومت وحدت ملی است.

اشتراک کنندگان این همایش از سران حکومت وحدت ملی می خواهند که، از انحصار گرایی و تبعیض دست بکشند. آنان هشدار می دهند که، دوام این وضعیت کشور را به بحران می کشاند.

ایتلاف ملی برای نجات افغانستان حدود یکماه پیش میان استاد عطا محمد نور محمد والی بلخ محمد محقق رییس اجرایی حکومت و جنرال عبدلرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه شکل گرفت و قرار است پس از بازگشت معاون اول ریاست جمهوری به کشوررسما اعلام موجودیت کند.