چهارمین همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» در کابل برگزار شد

چهارمین همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رییس جمهور غنی می گوید که ادامه جنگ و ناامنی در کشور مانع تحصیل دختران شده است. به گفته آقای غنی، صلح تنها در چهار چوب قانون اساسی و حفظ دستاورد های مردم تامین خواهد شد.

چهارمین همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رییس جمهور غنی می گوید که ادامه جنگ ها بیشتر قربانی را از زنان کشور گرفته است. آقای غنی تامین صلح در کشور را از خواست های اساسی مردم عنوان می کند و می گوید که صلح باید بر محور قانون اساسی و ارزش ها مردم تامین شود.

در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت دستیابی به صلح پایدار را بدون نقش زنان نا ممکن می داند. آقای عبدالله می گوید که حکومت متعهد است که نقش بیشتری برای زنان در روند صلح بدهد. رولا غنی بانوی اول کشور می گوید که زنان صدای خود را بلند کنند و به جنگ و خشنونت نه بگویند.

ازسویی هم، اتحادیه اروپا بر تطبیق قوانین تصویب شده برای حقوق زنان در افغانستان تاکید می کند. معاون بخش آسیایی اتحادیه اروپا می گوید که تطبیق قوانین تصویب شده از خواست های عمده زنان افغانستان است.

همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» برای سه روز در ارگ ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت. در این همایش ۱۰۵ تن از زنان از سراسر کشور گرد هم آمده اند. محور اصلی این همایش نقش زنان در تامین صلح و امنیت کشور است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top