عبدالعظیم بدخشی وزرشکار جوان کشور طی همایشی در کابل از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شهروندان کشور تقدیر شد. این ورزش کار جوان ازبهر پیروزی اش در برابر حریف ایرانی مورد استقبال قرار گرفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان، شهروندان کشور به ویژه بدخشانی های مقیم کابل طی همایشی از عبدالعظیم بدخشی […]

عبدالعظیم بدخشی وزرشکار جوان کشور طی همایشی در کابل از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شهروندان کشور تقدیر شد. این ورزش کار جوان ازبهر پیروزی اش در برابر حریف ایرانی مورد استقبال قرار گرفته است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، شهروندان کشور به ویژه بدخشانی های مقیم کابل طی همایشی از عبدالعظیم بدخشی ورزشکار جوان ازبهر پیروزی اش در برابرحریف ایرانی اش ستایش کردند. شماری از اشتراک کنندگان این مراسم با تاکید بر اهمیت ورزش از تاجران ملی می‎خواهند که ورزش کاران کشور را حمایت کنند.

آقای بدخشی می‎گوید که در آینده نزدیک با حریف روسی اش مسابقه دارد و مطمین است وی را شکست خواهد داد. عبدالعظیم بدخشی از روستای “کنگورچی” ولسوالی کشم ولایت بدخشان است. این ورزشکار تاکنون در چهار مسابقه آزاد بین المللی در کشور های هند، پاکستان، تاجیکستان و ایران اشتراک کرده است که در هر چهار مسابقه موفق بدر آمده است.