سفیر هند در کابل: به کمک های خود در افغانستان ادامه می دهیم

سفیر هند در کابل بر ادامه کمک های کشورش با افغانستان تاکید می کند. سفیر هند که در نشست عمومی مجلس سنا صحبت می کرد گفت که کشورش آماده است به نظامیان افغانستان کمک نظامی کند.

مجلس سنا به پاس کمک های هند به افغانستان روز (یکشبنه ۲۳جوزا/خرداد) در نشست عمومی این مجلس، سفیر هند مقیم کابل را تقدیر کرد. اعضای مجلس سنا با ستایش از کمک های هند به افغانستان، بر ادامه دوستی میان این دو کشور تاکید می کنند. منپریت وهورا سفیر هند در کابل می گوید که کشورش به کمک هایش در افغانستان ادامه می دهد. آقای وهورا می افزاید: “درمدت پنج ماه نخست وزیر هند دو بار به افغانستان سفر کرد. این بیان گر دوستی هند با افغانستان است. در هر شرایط که باشد ما به افغانستان کمک می کنیم، حتا ما آماده کمک های نظامی به نظامیان این کشور استیم”.

درهمین حال فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا با ستایش از کمک های هند در کشور می گوید که این کشور باید کار اعمار بند برق بالای دریای کنر را نیز به عهده بگیرد. هند از کشورهای مهم کمک دهنده در منطقه به افغانستان است. این کشور در بیش از یک دهه‎ی گذشته در بخش های مختلف به ویژه بخش توسعه‎ای در افغانستان کمک کرده است. اعمار ساختمان جدید شورای ملی و بند سلما از کمک های مهم این کشور به افغانستان خوانده می شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top