مجلس ترحیم محمد علی، قهرمان اسطوره ای بوکس روز جمعه با تلاوت آیاتی از قرآن و با حضور شخصیت های برجسته در زادگاهش لویی ویل در ایالت کنتاکی آمریکا برگزار شد. شماری از شخصیت ها با حضور در این مراسم در ستایش از محمد علی سخنرانی کردند. بیل کلینتون، رییس جمهوری پیشین آمریکا ضمن ادای […]

مجلس ترحیم محمد علی، قهرمان اسطوره ای بوکس روز جمعه با تلاوت آیاتی از قرآن و با حضور شخصیت های برجسته در زادگاهش لویی ویل در ایالت کنتاکی آمریکا برگزار شد. شماری از شخصیت ها با حضور در این مراسم در ستایش از محمد علی سخنرانی کردند. بیل کلینتون، رییس جمهوری پیشین آمریکا ضمن ادای احترام به این اسطوره دنیای بوکس از رشادت او ستایش کرد. پیکر محمد علی روز جمعه طی مراسمی در گورستان کیوهیل در لویی ویل به خاک سپرده شد. گرچه این مراسم به صورت خصوصی برگزار شد، اما هزاران تن از هواداران این چهره جهانی با حضور در خیابان های لویی ویل برای آخرین بار با قهرمانشان وداع کردند. دوستداران محمد علی با همراه داشتن تصاویر، علایم و نشانه هایی از این قهرمان افسانه ای به او ادای احترام کردند.