روسیه: امید اندک برای گفت‎گوهای صلح افغانستان وجود دارد

وزارت امور خارجه روسیه می ‌گوید که برای آغاز گفتگو های صلح بین طالبان و حکومت افغانستان امید اندکی وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه می گوید که تلاش های چهارجانبه به هدف فراهم کردن زمینه مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان بدون نتیجه باقی مانده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است که توقع برای تماس مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان بسیار اندک است. وی افزوده است با وجود عملیاتی که به طور منظم از سوی نظامیان افغانستان به راه انداخته شده است، طالبان هنوز هم به فعالیت های نظامی خود ادامه می ‌دهند.

این در حالیست که آمریکا به نظامیان اش در افغانستان در عملیات های نظامی اجازه داده است که دست بازی داشته باشند. با آن که پیش از این نظامیان آمریکایی تنها اجازه داشتن در صورت ضرورت با بخش های ویژه نظامیان کشور همکاری کنند، اما به اساس طرحی که به تازگی از سوی رییس جمهور اوباما تایید شده است، نظامیان کشورش می توانند در صورت ضرورت با نیروهای عادی دفاعی و امنیتی کشور نیز همکاری کنند.

وزارت دفاع ملی با استقبال از این تصمیم آمریکا خواهان تجهیز بیشتر نظامیان کشور با جنگ های مدرن است. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که خواست افغانستان همواره این بوده است که تروریستان در نتیجه مبارزه مشترک در کشور سرکوب شوند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی تاکید می کند که در کنار مبارزه با تروریزم در افغانستان باید مرکز های آموزشی آنان در خاک پاکستان نیز مورد حمله جنگنده های آمریکایی قرار گیرد.

با این حال، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه می گوید که تلاش های چهارجانبه به هدف فراهم کردن زمینه مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان بدون نتیجه باقی مانده است. اکنون دیده شود که با تشدید حملات علیه طالبان این گروه به گفت‎گوهای صلح حاضر خواهد شد یا خیر.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top