از روز جهانی تقویت محیط زیست در کابل بزرگداشت شد

وزارت زراعت و مالداری طی همایشی در کابل از روز جهانی “تقویت محیط زیست” بزرگداشت کرد. مسوولان این وزارت می گویند که گسترش دامنه جنگ باعث فرار حیوانات وحشی و تخریب جنگلات در کشور شده است.

جنگ های تحمیلی چهار دهه گذشته نه تنها باعث مهاجرت شماری از شهروندان کشور به خارج شده است، بلکه حیات حیوانات وحشی و نباتات را نیز تهدید کرده است. عبدالقدیر جواد معاون وزارت زراعت می گوید که فرار حیوانات وحشی و قطع جنگلات سبب شده است تا محیط زیست در کشور آلوده شود.

آقای جواد با نگرانی از قتل حیوانات وحشی و قطع جنگلات در کشور می افزاید که این اداره برنامه هایی در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست روی دست دارد.

این درحالیست که به گفته‎ی مسوولان اداره محیط زیست، حکومت در زمینه جلوگیری از تخریب حیات وحش به ویژه در بیش از یک دهه‎ی گذشته اقدامی نکرده است و این امر باعث فرار حیوانات وحشی و تخریب جنگلات در کشور شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top