رییس جمهورغنی در راس هیاتی به قطر سفر کرد. مسوول رسانه ای ریاست جمهوری می گوید که آقای در این سفر در نشستی تحت عنوان”ثبات و آیسایش برای همه” اشتراک می کند و علاوه بر آن با شیخ تمیم بن حَمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر این کشور […]

رییس جمهورغنی در راس هیاتی به قطر سفر کرد. مسوول رسانه ای ریاست جمهوری می گوید که آقای در این سفر در نشستی تحت عنوان”ثبات و آیسایش برای همه” اشتراک می کند و علاوه بر آن با شیخ تمیم بن حَمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. همچنان رییس جمهور غنی در حاشیه این سفر با شورای تجار قطری، متنفذان و تجار و بزرگان افغانستانی مقیم قطر نیز دیدار خواهد کرد.