اتحادیه کارگران: بیش از ده میلیون نفر در کشور بیکار اند

اتحادیه کارگران می گوید که که در حال حاضر بیش از ده میلیون نفر در کشور بیکار اند. پس از ناامنی، فقر و بیکاری از مشکل های اصلی مردم افغانستان به ویژه جوانان خوانده می شود. این وضعیت با گذشت هر روز به نگرانی های مردم می افزاید. به همین بهانه اتحادیه کاگران (روز یکشنبه ۱۲ثور/اردیبهشت) از روز جهانی کارگر در کابل بزرگداشت کرد.

رازمحمد احمدی معاون شورای مرکزی اتحادیه کارگران با توجه به نبود زمینه های کاری در کشور، حکومت را متهم می کند که به وضعیت زندگی کارگران کم توجهی می کند. آقای احمدی می گوید که ادامه وضعیت بیکاری در کشور خطرناک است. به گفته احمدی، هم اکنون بیش از ده میلیون نفر در کشور بیکار اند.

در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب از تلاش های حکومت برای رشد اقتصاد و زراعت در کشور خبر می دهد. آقای مسعود هرچند رشد اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته را قناعت بخش نمی داند، اما می گوید که ناامنی در کشور سبب شده است تا رشد اقتصادی کاهش پیدا کند.

اول ماه می برابر با روز جهانی کارگر است. همه ساله این روز در تمام کشور های جهان به ویژه افغانستان تجلیل می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top