انتقاد فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور

شماری از فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور و برخورد های سلیقوی در اداره های دولتی این ولایات انتقاد می کنند. افزایش میزان بیکاری در کشور یکی از مشکل های جدی در برابر حکومت بوده است. مردم همواره از این بابت حکومت را انتقاد کرده اند. شماری از فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور و برخورد های سلیقوی در گماشتن افراد در ادرات دولتی این ولایات سخت انتقاد می کنند.

حامد احمدزی یکی از فعالان مدنی ولایت پکتیا می گوید که حکومت در قبال اشتغال زایی برای مردم به ویژه جوانان بی تفاوت است و این مساله سبب فرار جوانان از کشور شده است. آقای احمدزی می افزاید که در ادارات دولتی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست افراد به دستور برخی زورمندان محلی و نمایندگان شورای ملی استخدام می شوند و افراد بدون واسطه نمی توانند در ادارات این ولایت ها استخدام شوند. آقای احمدزی هشدار می دهد که اگر حکومت به خواست های مشروع آنان رسیدگی نکند، آنان با مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست.

این معترضان می گویند که حکومت تاکنون در راستایی اشتغال زایی برای شهروندان کشور ناکام بوده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top