انتقاد فعالان حقوق زن از رهبران حکومت وحدت ملی

شماری از بانوان کشور به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن از آزار و اذیت زنان در محیط کار شکایت می کنند. این بانوان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی توجه لازم به حل مشکل های زنان ندارند.

نهاد دیدبان رسانه های آزاد افغانستان در هماهنگی با شماری از فعالان مدنی از هشتم مارچ روز جهانی زن بزرگداشت کردند. شماری از بانوان می گویند که روز جهانی زن در افغانستان به گونه نمایشی برگزار می شود. شکریه عباسی فعال حقوق زن می گوید که هنوز آزار و اذیت زنان در محیط کاری شان وجود دارد.

بانو عباسی انتقاد می کند که رهبران حکومت وحدت ملی تاحال نتوانسته اند مشکل های زنان را حل کنند.

درهمین حال صدیق الله توحیدی مسوول ادار حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بر سهم گرفتن بیشتر زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی تاکید می کند.

درافغانستان از روز جهانی زن در حالی بزرگداشت می شود که هنوز هم خشونت ها علیه زنان ادامه دارد و نهاد هایی که در این راستا فعالیت می کنند تا هنوز در مهار خشونت علیه زنان ناکام بوده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top