آرشیو تگ : گندم

نخستین محموله گندم کمکی هند به کابل رسید

نخستین محموله گندم کمکی هند به کابل رسید

نخستین محموله گندم کمکی کشور هند از راه بندر چابهار به کابل رسید. وزیر زراعت و مالداری می گوید که از مجموع یکصد و ده هزار متریک تن گندم کمکی هند چهل و هشت لاری آن که بیش از دوهزار تن می شود به کابل رسیده است. نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری می

نخستن محموله گندم کمکی هند از بندر چابهار وارد کشور شد

نخستین محموله گندم کمکی هند از طریق بندر چابهار وارد ولایت نیمروز شد. مقام های محلی نیمروز می گویند که گشایش بندر چابهار، افغانستان را از وابستگی با بندر کراچی نجات می دهد. پس از یک و نیم سال انتظار روز (شنبه ۲۰ عقرب/آبان) نخستین محموله گندم کمکی کشور هند از طریق بندر چابهار وارد

آلمان یک ونیم میلیارد افغانی به هدف افزایش تولیدات گندم در شمال کشور کمک می‎کند

آلمان به هدف افزایش تولیدات گندم در شمال افغانستان یک ونیم میلیارد افغانی کمک می کند. در یک خبرنامه وزارت احیا و انکشاف دهات آمده است که، این کمک به هدف ایجاد اشتغال و افزایش در آمد در مناطق روستایی در جریان چهار سال صورت خواهد گرفت. خبرنامه می افزاید که پروژه کمک آلمان از


Top