آرشیو تگ : کمیسیون منع خشونت علیه زنان

انتقاد فعالان حقوق زن از عملکرد کمیسیون منع خشونت علیه زنان در کشور

انتقاد فعالان حقوق زن از عملکرد کمیسیون منع خشونت علیه زنان در کشور

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، نقش کمیسیون منع خشونت علیه زنان را در کار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور ضعیف عنوان می کند. یافته های این نهاد نشان می دهد که در پنج ولایت کشور تاکنون آمار دقیق خشونت علیه زنان ثبت نشده است. پس از سال ۲۰۰۱ و حضور جامعه


Top