آرشیو تگ : کمیسیون مستقل انتخابات

کمیته گزینش سه تن را به عنوان نامزدان عضویت کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی کرد

کمیته گزینش سه تن را به عنوان نامزدان عضویت کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی کرد

کمیته گزینش، از میان نه نامزد، سه تن را به عنوان نامزدان عضویت کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی کرده است. حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازی نامزدان عضویت در کمیسیون انتخابات به ریاست جمهوری معرفی شدند. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی در دیدار با اعضای

ارگ: کمیسیون های انتخاباتی از نبود زیر ساخت ها آسیب پذیرند

ریاست جمهوری می گوید با آن که یک میلیارد دالر در بخشی انتخابات در کشور به مصرف رسیده، اما هنوزهم کمیسیون های انتخاباتی از نبود زیر ساخت ها آسیب پذیرند. با آن که نهاد های ناظر بر روند انتخاباتی حکومت را به مهندسی کردن انتخابات به نفع خود متهم می کنند، اما سرپرست دفتر سخنگوی

خلیلی: انتخابات پارلمانی باید شفاف برگزار شود

محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان می گوید که انتخابات پارلمانی باید در زمان تعین شده و به گونه شفاف برگزار شود. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و رییس شورای عالی صلح کشور که در در مراسم عاشورا شرکت کرده بود در کنار یاد از مبارزات عدالت خواهانه امام حسین می

نگرانی ها از موجودیت فساد در کمیسیون مستقل انتخابات

به تازگی معاون اول مجلس سنا کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد متهم کرده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفته است که تجهیزات انتخاباتی کمک شده ازسوی اتحادیه اروپا از سوی یکی از رییسان دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مورد دست برد قرار گرفته و فروخته شده است. معاون اول مجلس سنا، می

وریماچ: اگر حکومت بودجه انتخابات را پرداخت نکند، برگزاری انتخابات در سال جاری ناممکن است

کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد در صورتی که حکومت تا پایان هفته جاری بودجه انتخابات را پرداخت نکند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال جاری ناممکن خواهد بود. حکومت گفته است که اعلام تقویم برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی مسوولیت کمیسیون انتخابات است و حکومت مسوولیت های خود در


Top