آرشیو تگ : کمیسیون تدارکات ملی

کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در سال ۹۶ جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در سال ۹۶ جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی می گوید که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی از حیف و میل یازده میلیارد افغانی از پروژه های بزرگ جلو گیری شده است. الهام عمر هوتکی رییس کمیسیون تدارکات ملی می گوید افراد و اشخاص که در کار تطبیق پروژه های کلان سهل انگاری و یا خلاف ورزی کرده اند، شناسایی و به

کمیسیون تدارکات ملی دو قرارداد سرمایه گذاری مشارکت عامه و خصوصی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی برای نخستین بار دو قرارداد سرمایه گذاری مشارکت عامه و خصوصی را به ارزش بیش از یکصد و سیزده میلیون دالر، منظور کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که،  پروژه های منظور شده شامل، پروژه تولید برق گازی شبرغان، پروژه دستگاه نصب تولید برق مزار شریف شامل پروژه های منظور

کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۵۰ میلیارد افغانی جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی می گوید که طی سه سال گذشته از حیف و میل ۵۰ میلیارد افغانی جلوگیری شده است. حکومت سه سال پیش کمیسیون تدارکات ملی را به هدف جلوگیری از فساد در قرارداد ها ایجاد کرد. این کمیسیون روی سه مورد تمرکز دارد. قانونمندی، شفافیت، حساب دهی و موثریت در قرار دادها. مسوولان

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد ۱۰ پروژه توسعه ای را تایید کرد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی، شام دیروز در ارگ برگزار شد. در این جلسه، درخواست اعطای قرارداد ده پروژه توسعه ای به ارزش چهار اعشاریه سه میلیارد افغانی تایید شد. قرارداد پروژه پاک‌کاری دریای کابل از مسجد خاتم النبیین الی پل سوخته کابل، قرارداد پروژه لین انتقالی پنجصد کیلو ولت از ولایت شبرغان الی دشت الوان

کمیسیون تدارکات ملی از حیف و میل ۵۰ میلیارد افغانی در قرار داد ها جلوگیری کرده است

کمیسیون تدارکات ملی دستاورهایش طی سه سال گذشته را با رسانه ها شریک کرد. سرپرست این کمیسیون می گوید که طی سه سال گذشته از حیف و میل پنجاه میلیارد افغانی در قرار داد ها جلوگیری شده است. کمیسیون تدارکات ملی از سه سال به این سو در کار عقد قرار داد ها از سوی

منظوری چهار میلیارد افغانی برای دوزاده پروژه توسعه ای

کمیسیون تدارکات ملی دوازده قرارداد را به ارزش حدود چهار میلیارد افغانی تأیید کرد. بررسی فنی و مالی تونل جدید سالنگ، اعمار بیست و سه کیلومتر قسمت اول سرک دوشی الی بامیان، تعدیل قرارداد خدمات مشورتی جهت دیزاین سب استیشن ‌ها و لین انتقال برق ولایت بامیان و چندین پروژه کشاورزی شامل این قراردادها می

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ده قرارداد را به ارزش چهار میلیارد افغانی منظور کرده است. این پروژه ها شامل اعمار سرک، نوسازی بخشی از فابریکه کود و برق مزارشریف، تدارک مواد اعاشوی برای وزارت دفاع ملی و پروژه خدمات تأمین امنیت چندین فرودگاه می شود. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری می گوید که در جلسه امروز


Top