آرشیو تگ : کمیسیون انتخابات

صیاد: روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری شنبه هفته آینده آغاز می شود

صیاد: روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری شنبه هفته آینده آغاز می شود

کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته آینده آغاز می شود. براساس تقویم کمیسیون انتخابات، روندهای مقدماتی انتخابات در جریان زمستان امسال ادامه یافته و در سی و یک حمل سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزاری شود. کمیسیون بیست و پنجم جوزای نود وهشت را زمان اعلام

همایون: اعضای کمیسیون انتخابات به دادستانی کل معرفی شوند

معاون اول مجلس نمایندگان ادعا می کند که کمیسیون انتخابات به کمیسیون تدارکات تبدیل شده است. همایون همایون، از رییس جمهورغنی می خواهد که، از بهر دفاع از شفافیت در روند انتخابات، تمامی اعضای کمیسیون انتخابات را به دادستانی کل معرفی کند. معاون اول مجلس نمایندگان در نشست عمومی مجلس از رییس جمهورغنی خواست که

رشید: مسوولان کمیسیون انتخابات به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند

شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از حکومت می خواهند که مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات را از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کند. اعضای نهادهای ناظر بر روند انتخابات از ابطال آرای مجلس نمایندگان حوزه کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال می کنند، اما می گویند که، نسبت به

کمیسیون انتخابات: بازشماری آرای شماری از ولایت ها تمام نشده است

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بازشماری آرا در شماری از ولایت ها هنوز پایان نیافته است. مسوولان این کمیسیون تاکید می کنند که ظرف روزهای آینده نتیجه ابتدایی ولایات باقی مانده، اعلام خواهد شد. بیشتر از چهل روز از روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان گذشته است. با گذشت این مدت زمان کمیسیون مستقل انتخابات

صیاد: انتخابات ریاست جمهوری در سی و یکم ماه حمل سال آینده برگزار می شود

کمیسیون مستقل انتخابات جزییات تقویم انتخابات ریاست جمهوری را همگانی کرد. بر اساس تقویم اعلام شده، انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی در سی و یکم ماه حمل سال آینده و انتخابات شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی در سی ام ماه سنبله سال آینده برگزار خواهد شد. پس از فیصله کمیسیون

کمیسیون انتخابات تقویم جدید انتخابات ریاست جمهوری را به نظر خواهی گذاشت

کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در سی و یکم ماه حمل سال آینده ناممکن می داند. این کمیسیون امروز برای برگزاری این انتخابات، تقویم جدیدی را با احزاب، جریان های سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات به نظر خواهی گذاشته است. براساس تقویم جدید کمیسیون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی،

کمیسیون انتخابات: فردا بخشی از نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی اعلام خواهد شد

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که قرار است فردا، بخشی از نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان را اعلام کند. عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که قرار است فردا دوم قوس نتایج ابتدایی هشت تا ده ولایت اعلام شود. بر اساس زمان بندی کمیسیون انتخابات، باید فردا نتایج ابتدایی سی و دو

صیاد: نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان در دوم ماه قوس اعلام خواهد شد

رییس کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر تاکید می کند که نتایج ابتدایی سی و دو ولایت را در دوم ماه قوس و تنها ولایت کابل را در دهم این ماه اعلام می کند. یکماه از آغاز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان می گذرد. ظاهرا دیده می شود که تاکنون از نتایج انتخابات خبری نیست. هرچند در

کمیسیون انتخابات: اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری زمانگیر است

انتظار می رفت که تقویم انتخابات ریاست جمهوری در جریان هفته روان اعلام شود، اما مسوولان کمیسیون انتخابات می گویند که آنان برای آماده سازی بهتر این تقویم با جناح های مختلف مصروف رایزنی و مشوره استند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات در جریان این هفته تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند؛

روند انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به مرکز ثبت معلومات آغاز شد

روند انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به مرکز ثبت معلومات در حضور نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای ناظر به روند انتخابات و رسانه ها آغاز شد. در کنار موارد دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات از بهر جلوگیری از استعمال آرای تکراری در انتخابات مجلس نمایندگان، از دستگاه بایومتریک کار گرفت. دستگاه های بایومتریک مشخصات رای هندگان


Top