آرشیو تگ : کمیته مصوونیت خبرنگاران

کمیته مصوونیت خبرنگاران: خشونت ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است

کمیته مصوونیت خبرنگاران: خشونت ها علیه خبرنگاران افزایش یافته است

کمیته مصوونیت خبرنگاران ادامه فرهنگ معافیت را از علت های عمده افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور می‎داند. نجیب شریفی مسوول این کمیته می‎گوید که حکومت عاملان خشونت علیه خبرنگاران پی‎گری نمی کند و این مساله سبب افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور شده است. آقای می افزاید که حکومت در کار رسیدگی


Top