آرشیو تگ : کماندوهای ارتش ملی

کماندوهای ارتش ساحات تصرف شده از سوی طالبان در ولسوالی اجرستان غزنی را تصرف کردند

کماندوهای ارتش ساحات تصرف شده از سوی طالبان در ولسوالی اجرستان غزنی را تصرف کردند

نیروهای کماندو ساحات تصرف شده از سوی طالبان در ولسوالی اجرستان غزنی را تحت کنترل گرفتند. دگرمن پوپل وارد، آمرعملیاتی قول اردوی دوصد و سه تندر می گوید که، در حال حاضر  ولسوالی اجرستان غزنی به گونه کامل تحت تصرف دولت در آمده و دو تولی از نیروهای کماندو در آن جا مستقر شده اند.

نقش کماندوهای ارتش ملی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود

وزارت دفاع ملی می گوید که نقش نیروهای کماندو و قوت های هوایی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود. سخنگوی این وزارت می گوید در عملیات نصرت که قرار است در بهار سال پیشرو آغاز شود، بخش عمده آنرا نیروهای کماندو با پشتبانی قوت های هوایی انجام خواهند داد. همه ساله وزارت دفاع


Top