آرشیو تگ : کماندوهای ارتش ملی

نقش کماندوهای ارتش ملی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود

نقش کماندوهای ارتش ملی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود

وزارت دفاع ملی می گوید که نقش نیروهای کماندو و قوت های هوایی در عملیات های ضد تروریستی بیشتر می شود. سخنگوی این وزارت می گوید در عملیات نصرت که قرار است در بهار سال پیشرو آغاز شود، بخش عمده آنرا نیروهای کماندو با پشتبانی قوت های هوایی انجام خواهند داد. همه ساله وزارت دفاع


Top