آرشیو تگ : کزری

کرزی: گفت‎گوهای صلح به بن بست رسیده است

کرزی: گفت‎گوهای صلح به بن بست رسیده است

معاون سیاسی وزارت خارجه کشور می گوید که گفت‎گوهای صلح دولت با طالبان به بن بست رسیده است. کارشناسان سیاسی شماری از کشور های منطقه زیرنام همایش منطقوی پیرامون راهکار صلح منطقوی در کابل نشستی را برگزار کرده اند. هدف این نشست بحث روی چگونگی رسیدن به صلح گفته شده است. حکمت خلیل کرزی معاون


Top