آرشیو تگ : کتاب درسی

دو صد و دو هزار جلد کتاب درسی به مکتب های زابل رسید

دو صد و دو هزار جلد کتاب درسی به مکتب های زابل رسید

ریاست معارف ولایت زابل از رسیدن به موقع کتاب های درسی به مکتب های این ولایت خبر می دهد. ریاست معارف ولایت زابل از رسیدن دوصد دو هزار جلد کتاب درسی به این ولایت خبر می دهد. نجیب الله معاون ریاست معارف ولایت زابل می گوید که با رسیدن کتاب های درسی مشکلات مکتب های


Top